Посольство України в Естонській Республіці

, Київ 22:26

Тарифи консульського збору та терміни вчинення консульських дій

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється

за вчинення консульських дій

 Посольством  України в Естонській Республіці

(оновлені тарифи діють з 16.04.2017 р.) 

 

                                 "ЗАТВЕРДЖУЮ"                                      
                                  Державний секретар    
                                  МЗС України    
                                   _/підпис/__ А.І. Заяць     
                                 "_12_" _квітня_2017 року    
ТАРИФИ    
консульського збору, що справляється    
за вчинення консульських дій    
Посольство України в Естонській Республіці    
     
№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка    
в доларах США в  євро 1,0651  
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ    
     
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії 16 15    
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  100 94    
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 140 131    
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  70 66    
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 20 19    
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 35 33    
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 15 14    
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 20 19    
     
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ    
     
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 85 80    
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 130 122    
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 35 33    
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 35 33    
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 35 33    
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 35 33    
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 35 33    
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 50 47    
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 270 253    
10 Видача довідки про належність до громадянства України 15 14    
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 15 14    
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 130 122    
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 220 207    
 
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ    
     
1 Оформлення транзитної візи (B)*:      
  разової 65 61    
  дворазової 65 61    
  багаторазової 65 61    
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:      
  разової 65 61    
  дворазової 65 61    
  багаторазової 65 61    
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:      
  багаторазової 65 61    
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору    
     
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ    
     
1 Розгляд заяви про витребування документа 15 14    
2 Видача витребуваного документа 35 33    
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 55 52    
     
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ    
     
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 5 5    
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 25 23    
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 120 113    
4 Видача довідки про засвідчення документа 15 14    
     
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ    
     
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 15 14    
2 Реєстрація шлюбу 55 52    
3 Реєстрація розірвання шлюбу:        
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 75 70    
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 85 80    
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 95 89    
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 35 33    
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 160 150    
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 215 202    
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 55 52    
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 105 99    
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 55 52    
     
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ    
     
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:        
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:        
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 47 євро    
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол.США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 376 євро    
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше 19 євро    
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 55 52    
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:        
- дітям, другому з подружжя, батькам 25 23    
- іншим особам 45 42    
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:        
- дітям, другому з подружжя, батькам 25 23    
- іншим особам 45 42    
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"    
е) - посвідчення інших довіреностей 45 42    
є) посвідчення заповітів 45 42    
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  110 103    
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 94 євро     
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 110 103    
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 25 23    
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 25 23    
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 45 42    
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 45 42    
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 10 9    
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 25 23    
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 25 23    
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 25 23    
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 25 23    
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 23 євро і не більше 188 євро    
14 Прийняття на зберігання документа 25 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 23 євро за кожен місяць зберігання, що почався    
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 14 євро і не більше 188 євро    
16 Вчинення морських протестів 110 103    
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 25 23    
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 25 23    
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)    
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 110 103    
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  10 9    
     
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ    
     
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 55 52    
     
ІX. ІНШІ ДІЇ    
     
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)    
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 200 188    
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 100 94    
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 25 23    
           
  Надзвичайний і Повноважний Посол України в Естонській Республіці (підписано) В.В.Крижанівський    
  Перший секретар з консульських питань (підписано) В.А.Погрібний    
  Спеціаліст першої категорії з фінансових питань                            (підписано) Ю.В.Понеділок    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 


Консульський відділ Посольства України в Естонській Республіці
Керівник: Погрібний Валентин Анатолійович
Перший секретар з консульських питань
Адреса: вул. Лахе, 6, Таллінн, 15170, Естонська Республіка  . Переглянути на мапі
Телефон: (372) 601 58 35, +37258874477 (Гаряча лінія-ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (372) 601 58 16
Ел. пошта: consul.estonia@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян:

09:00 – 12:00 – понеділок

09:00 – 12:00 – вівторок

14:00 – 17:00 – середа

09:00 – 12:00 – четвер

09:00 – 12:00 – п’ятниця

 

Примітки:

Консультації за телефоном: понеділок – п'ятниця 14:00 – 17:00

У надзвичайних випадках (ДТП, втрата документів, інші надзвичайні події) консульське обслуговування громадян може здійснюватися в неприйомний час. Запис за телефоном: (372) 601 58 15

Розрахунковий рахунок Посольства України в Естонській Республіці

в Swedbank – EE032200221031684368

Отримувач – Ukraina Suursaatkond