Посольство України в Естонській Республіці

, Київ 22:30

Українсько-естонське співробітництво в галузі культури, освіти і науки

Співпраця між вищими та загальноосвітніми науковими закладами ЕР та науково-дослідними підприємствами мають хороші результати, створено нормативно-правову базу, яка дозволяє розвивати взаємовигідне співробітництво на згаданому напрямку.

Наразі проводиться робота з розробки та укладення двосторонньої угоди про співробітництво у сфері наукових досліджень.

Перспективними напрямами співробітництва по лінії Академій наук двох країн є такі галузі, як гідродинаміка, гідрофізика, соціологія, біологія, зокрема морська гідробіологія (марікультура), екологія, інформатика (у контексті досліджень мовного синтезу).

Розвитку співробітництва у галузі науки сприяють також партнерські відносини між вищими навчальними закладами двох країн. На сьогодні вони об’єднують: 1) Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова і Талліннський університет; 2) Дипломатичну академію України при МЗС України і Естонську школу дипломатії; 3) Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут” і Талліннський університет технологій; 4) Національний аграрний університет України і Тартуський аграрний університет; 5) Естонську бізнес-школу і Київський національний економічний університет та 6) Київський інститут міжнародного менеджменту; 7) Одеський національний морський університет і Естонську морську академію; 8) Тернопільський технічний університет і Талліннський університет технологій.

З метою надання сприяння розвитку міжнародного співробітництва України з Естонською Республікою в галузі освіти і науки організовано візит делегації наукових співробітників Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова на чолі з директором Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ, академіком Віктором Синьовим з метою налагодження співробітництва між Національним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова з двома найбільшими вищими учбовими закладами Естонії – Тартуським університетом та Таллінським університетом. У ході візиту українською стороною було запропоновано до обговорення проект Угоди про співпрацю між Національним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова (Київ, Україна) та Університетом м. Тарту (Естонія). З метою подальшого розвитку плідного співробітництва між Талліннським університетом та Національним педагогічним університетом ім.М.П.Драгоманова було організовано візит делегації наукових співробітників Таллінського університету до м. Київ у березні 2012 р. У ході візиту було, зокрема, обговорено проект нової угоди про співпрацю між НПУ ім. Драгоманова і Таллінським університетом та організацію обміну студентами між двома навчальними закладами.

З метою розвитку співпраці між Таллінським університетом та НПУ ім. Драгоманова й іншими українськими вузами у м. Таллінн у червні 2013 року було проведено спеціальну зустріч з представниками Талліннського університету з метою обговорення нових шляхів розширення співпраці з українськими навчальними закладами.

У січні 2013 року було надано сприяння приватному університету „AUDENTES” в налагодженні співпраці з вузами нашої держави.

Основними напрямами, за якими співпрацюють вищі навчальні заклади, є реалізація спільних освітніх проектів, обмін викладачами, студентами та стажерами, спільна участь у конференціях та семінарах, обмін досвідом.

Досягнуто домовленості про налагодження співробітництва між Таврійським національним університетом ім. В.І.Вернадського (м. Сімферополь) та Тартуським університетом, на виконання яких у травні 2011 року на базі ТНУ було проведено відео-семінар «Міжнародна інтеграція в освітній сфері» за участю Тартуського Університету. Однією з цілей семінару було презентувати українським студентам освітні програми обміну у туристичній сфері, які фінансуються Міністерством закордонних справ Естонії.

За результатами відео-зустрічі студенти факультету управління ТНУ ім.В.І.Вернадського мали унікальну можливість поглибити свої знання, набути досвід Естонії у туристичній сфері та адаптувати його у своїй рідній країні, а саме у Кримському регіоні, де туризм є найпріоритетнішим напрямком розвитку. Наразі, через окупацію Криму, їх робота фактично припинена.

Найактивніше серед ВУЗів України та Естонії співпрацюють Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут” і Талліннський технічний університет (Угода про співробітництво між НТУУ „КПІ” та ТУТ укладена у січні 2002 року), а також Дипломатична академія України при МЗС України і Естонська школа дипломатії (Меморандум про співробітництво між ДАУ та ЕШД укладений у вересні 2003 р).

Головними формами співпраці між викладачами, науковцями та студентами НТТУ „КПІ” та ТУТ є зустрічі, обмін досвідом, реалізація спільних міжнародних проектів, зокрема, проекту Шведського Інституту VISBY „Віртуально інтегровані університетські системи”; проекту „Міжнародний центр вдосконалення доуніверситетської підготовки”, який фінансується ЮНЕСКО в рамках програми “International Basic Science Programme”; проекту в рамках програми ТEMPUS (TACIS) „Подолання розриву між університетами і бізнесом”, за рахунок фінансування Євросоюзу.

У рамках Меморандуму про співробітництво між Дипломатичною академією України при МЗС України та Естонською школою дипломатії (ЕШД) щороку реалізується програма десятимісячного навчання українських студентів в Естонській школі дипломатії на основі шведсько-естонського проекту.

Естонська школа дипломатії спільно з МЗС ЕР розробили довгострокову Програму підготовки українських фахівців з питань ЄС.

Протягом 2013-2014 рр. в ЕШД навчалися 4 українських студенти. Під час свого навчання студенти також мають змогу пройти стажування у Посольстві України в Естонії, що значним чином сприяє вивченню ними практичних аспектів дипломатичної роботи.

На підставі двосторонньої угоди про співробітництво у галузі освіти естонським Урядом виділяються щорічні квоти для українських студентів-магістрантів на навчання за обміном в естонських вищих навчальних закладах у кількості двох стипендій. У 2013 році таку стипендію було виділено одному українському студенту. Цього року було вдвічі збільшено кількість місць та стипендій для українських студентів для навчання в естонських вузах, а також вперше було виділено також ще дві магістерських стипендії Міністерством закордонних справ Естонії та Таллінським технічним університетом у сфері електронного врядування для навчання у Таллінському технічному університеті на дворічний період. Два українські студенти отримали стипендії на навчання.

З метою розширення співпраці між українськими та естонськими школами, що є досить перспективним напрямком співробітництва, у вересні 2012 р. відбувся візит до Таллінна делегації Скандинавської гімназії м. Київ. У ході візиту Директором Мустйиеської гімназії, в якій у 2011 році було відкрито український клас, та завучем Скандинавської гімназії м. Київ в урочистій обстановці було підписано угоду про співпрацю між двома навчальним закладами.

Спільно з Мустйиеською гімназією м. Таллінн у березні 2013 року було організовано ознайомчий семінар для представників Рівненського інституту післядипломної освіти, який викликав величезний інтерес.

З метою розширення співпраці між українськими та естонськими школами у лютому 2013 р. було налагоджено взаємодію між російською гімназією району Хааберсті м. Таллінн та однією з шкіл м. Короп Чернігівської області.

Було розповсюджено інформацію серед зацікавлених естонських шкіл щодо Міжнародного конкурсу шкільних ЗМІ, який проводився у м. Миколаїв у квітні 2013 року.

Очевидно, що безпосередня співпраця не тільки між вищими навчальними закладами, але й закладами середньої освіти двох держав сприятиме взаємному глибшому розумінню особливостей систем освіти України та Естонії. Це, у свою чергу, стане важливим елементом адаптації нашої освітньої практики до стандартів країн-членів Європейського Союзу.

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» www.miok.lviv.ua  має чотири пріоритетні напрями діяльності: освітній, міграційний, культурний та співпраця з  діаспорою.

Освітня та українознавча діяльність МІОКу проходить у рамках освітнього проекту «Крок до України» www.krok.miok.lviv.ua , який був започаткований у відповідь на нагальну потребу українознавчих осередків світу у сучасному, якісному навчально-методичному забезпеченні з української мови як іноземної.

Основні шляхи реалізації:

 • наукові дослідження викладання української мови як іноземної, а також функціонування української мови поза межами України;
 • створення підручників та посібників з української мови як іноземної (УМІ) та наповнення освітнього порталу «Крок до України» навчально-методичними матеріалами;
 • розробка програм та методичних рекомендацій з українознавчих курсів;
 • проведення мовних шкіл для інтенсивного вивчення української мови;
 • проведення конференції «Українська мова у світі» для фахівців з лінгводидактики та викладачів-практиків;
 • проведення круглих столів і навчально-методичних семінарів для викладачів української мови як іноземної;
 • тісна співпраця з українознавчими осередками України та світу.

Діяльність МІОКу в контексті міграційного напряму здійснюється у рамках проекту «Назустріч новій хвилі». Основним концептом цього проекту є рух української держави і представників нової хвилі еміграції назустріч один одному.

Основні шляхи реалізації міграційного напряму МІОКу:

 • здійснення наукових досліджень, проведення науково-методичних семінарів з питань міграційних процесів, їх причин, наслідків та ефективності міграційної політики в сучасних умовах, а також моніторинг аналітичних матеріалів, щодо міграційної проблематики у глобальному контексті;
 • реалізація  проектів, конкурсів, приcвячених проблемам трудової міграції, а також презентацій діяльності громадських організацій українських трудових мігрантів, державних та міжнародних установ;
 • проведення науково-практичних конференційкруглих столів, ухвали яких є базою для розвитку міграційної політики України;
 • участь у парламентських та комітетські слуханнях з питань міграції, розробці законопроектів, регіональних та державних програм співпраці з трудовими мігрантами;
 • тісна співпраця з державними та недержавними структурами, міжнародними організаціями, а також науково-дослідними інституціями в Україна та за кордоном, які дотичні до питань міграції.

Реалізовуючи культурний напрям своєї діяльності, МІОК ставить перед собою завдання на новому рівні презентувати та інтегрувати культурні здобутки Світового українства у сучасний соціокультурний та медійний простір України, відкривати для українського суспільства імена видатних діячів Світового українства у ділянках культури та мистецтва, популяризувати українську мову, історію, культуру в Україні та світі.

МІОК співпрацює з Міністерством освіти і науки України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством культури й туризму України, Світовим Конґресом Українців, Європейським Конґресом Українців, Світовою Федерацією Українських Жіночих Організацій, багатьма державними структурами в Україні та українськими громадами у світі.